ЛІКАРНЯ МЕЧНИКОВА
лікарня без болю
Головна  |  Мапа сайту  |  Зворотній зв'язок
Ім'я:
 Пароль:
Увійти
Назад 
Відділення нейрохірургії № 1 (судинне)

Розташування (новий хірургічний корпус, ІV поверх)

Пост:
+380(56) 756-95-44

Телефон внутр. зв'язку:
23-31

Зав. відділенням:
+380(56) 373-09-46

Сергій Петрович ГРИГОРУК


Відділення нейрохірургії No 1 (судинне) було створено в обласній лікарні ім. Мечниковав 1994 році.

У відділенні працюють лікаріпершої та вищої кваліфікаційної категорії, які постійно вдосконалюють свої знання, приймають участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, з’їздах, майстер-класах. Кожного року наші лікарі проходять стажування у найкращих нейрохірургічних клініках Європи: Фінляндія, Німеччина, Австрія.

Відділення є базою для постійного стажування лікарів-інтернів, неврологів, курсантів зінших спеціальностей, які проходять навчання на кафедрі нервових хвороб та нейрохірургії ФПО Дніпропетровської медичної академії (зав. кафедрою, член-кор.НАМН України, д.мед.н., професор – Людмила ДЗЯК). Куратором судинної нейрохірургічної служби є д.мед.н., профессор – Микола ЗОРІН.

За рік у відділенні проходить лікування більше 800 пацієнтів та виконується біля 500 оперативних втручань з приводу захворювань судин головного мозку та шиї:

- мікрохірургічне кліпування аневризм головного мозку;

- мікрохірургічне видалення внутрішньомозкових крововиливів, артеріовенозних мальформацій, артеріовенозних фістул, каверном головного мозку;

- каротидна ендартеректомія (при необхідності з використанням шунта);

- усунення деформацій церебральних артерій;

- накладання екстра-інтракраніального анастомозу;

- накладання високопотокового “high-flow”екстра-інтракраніального анастомозу.

Операції здійснюються за допомогою сучасного мікроскопу з використанням системи нейронавігації та інтраопераційної флоуметрії.

Відділення тісно співпрацює з ендоваскулярним центром лікарні Мечникова. Всі пацієнти, які потребують церебральної ангіографії та ендовавскулярних операцій проходять необхідну діагностику, лікування, післяопераційне спостереження на базі нашого відділення. До спектру ендоваскуляних операцій належать:

- емболізації аневризм, артеріовенозних мальформацій головного мозку;

- стентування екстракраніальних та інтракраніальних відділів церебральних артерій;

- тромбоекстракції та фармакопластики церебральних артерій;

- усунення каротидно-кавернозних співусть.

Таким чином, у відділенні використовуються всі можливі сучасні методики лікування складної цереброваскулярної патології. Для кожного пацієнта функціонує індивідуальний підхід до лікування. Враховуються всі можливі варіанти перебігу хвороби, покази до тієї чи іншої патології та обирається найбільш оптимальньна методика мікрохірургічного або ендоваскулярного оперативного втручання.

Завідувач відділення: Сергій ГРИГОРУК – Заслужений лікар України, к.мед.н., лікар-нейрохірург вищої кваліфікаційної категорії.

Лікарі відділення:

- Ілля ПЛЮЩЕВ – к.мед.н., лікар-нейрохірург вищої кваліфікаційної категорії;

- Олександр КУЦЬ – лікар-нейрохірург вищої кваліфікаційної категорії;є

- Кирило ОРЕШНИКОВ – лікар-нейрохірург першої кваліфікаційної категорії.

Показами до госпіталізації у відділення судинної нейрохірургії є наступні нозології:

- гостре порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом (субарахноїдальний, внутрішньошлуночковий, внутрішньомозковий крововилив, нетравматичні інтракраніальні крововиливи);

- аневризми судин головного мозку;

- артеріовенозні мальформації головного мозку;

- артеріовенозні фістули головного мозку;

- каверноми, ангіоми головного мозку;

- гостре порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом (оклюзійно-стенотичніатеросклеротичні ураження екстракраніальних та інтракраніальних відділів церебральнихартерій);

- хвороба Моямоя;

- артеріальна дисекція;

- хемодектома;

- каротидно-кавернозні співустя (спонтанні, посттравматичні);

- наслідки цереброваскулярних хвороб.