ЛІКАРНЯ МЕЧНИКОВА
лікарня без болю
Login Зворотній зв'язок Мапа сайту
« Назад | Відділення хірургії № 2 (гнійне)

Розташування (старий хірургічний корпус)

Пост:

+380 (56) 756-95-33

Телефон внутр. зв'язку:
25-30

Зав. відділенням:
+380 (56) 373-09-40

Сергій Олегович КОСУЛЬНИКОВ


ГНІЙНО-СЕПТИЧНИЙ ЦЕНТР ім. СВЯТОГО ЛУКИ (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

Надаючи відповідну дань нашему Великому співвітчизнику, геніальному лікарю людських тіл і душ, професору и архієпіскопу В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОМУ, гнійно-септичному відділенню обласної клінічної лікарні м. Дніпро надано офіційний статут обласного центру гнійно- септичної хірургії ім. В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО (св. Луки).

Згідно з статистичними даними всесвітньої літератури, летальність при сепсисі становить від 30 до 50%.

Після модернізації гнійно-септичної служби в 1996 р. і створення спеціалізованої реанімації як єдиного лікувального комплексу хірургія-реанімація, післяопераційна летальність знизилась з 14 до 6%, а оперативна активність у відділенні сягає 99% .

В обласний центр з усіх районів та міст області, та інших міст України поступають хворі з гнійно-запальними процесами будь-якої локалізації: черевна порожнина, кишкові нориці, флегмони м’яких тканин, ускладнені полі травми, діабетичні виразки стоп, остеомієліти.

Широкий спектр діяльності і спеціалізація по гнійній хірургії дозволили підготувати висококваліфікованих спеціалістів, які підвищували кваліфікацію на курсах з загальної хірургії,онкології, травматології і чрезкісткового остеосинтезу, імунології, реанімації, інтенсивної терапії, екстракорпоральних методів детоксикації, трансплантології і мініінвзивної хірургії.

Щорічно виконується понад 800 оперативних втручань.

Отже, створення гнійно-септичного центру на базі другого хірургічного відділення обласної лікарні ім. І.І. Мечнікова дозволило одержати результати при лікуванні хірургічного сепсису, які набагато кращі статистичних даних провідних клінік, де немає такої спеціалізації, але скорочення штатів середнього та молодшого персоналу негативно впливає на лікувальний процес.

На базі другого хірургічного відділення єдиний в області, центр по лікуванню ускладнень „діабетичної стопи”.

Це дуже важлива частка роботи гнійної хірургії. Наявність центру діабетичної стопи сприяє збереженню кінцівок у хворих на діабет, та зменшенню інвалідізації населення.

Наявність самого центру гнійно-септичної хірургії ім. СВЯТОГО ЛУКИ з такою поширенною патологією, який працює в нашій лікарні , не існує в жодній обласній лікарні.

Важливим моментом роботи гнійно-септичного центра є морально-етичні аспекти роботи відділення ускладнень.

Відправлення хворого в спеціалізований центр не є приниженням гідності попередніх лікарів і лікувальних закладів, а грамотний і правомірний процес етапного лікування пацієнта з ускладненнями.

Ускладнень після хірургічних втручань, на жаль, поки що повністю уникнути не можливо, і неузгоджені дії лікарів, взаємні образи і т.п. ведуть до порушення основної функції лікаря - грамотного й своєчасного лікування хворого.

Тривалість існування і досвід роботи гнійно-септичного центру в м. Дніпро дозволили урегулювати багато питань його роботи.

ПОЛОЖЕННЯ про обласний центр '' Гнійно-Септичної хірургії":

1.Дніпропетровський обласний центр Гнійно-Септичної хірургії, як структурний підрозділ, організовано на базі хірургічної клініки обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечнікова з метою координації діяльності лікувальних установ області по забезпеченню лікувально-діагностичних та профілактичних заходів для хворих на гнійно-септичну патологію.

2. У своєї діяльності центр Гнійно-Септичної хірургії керується Конституцією України, наказами Міністерства охорони здоров'я та управління охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації.

3. Структура обласного центру включає:

3.1. Кабінет хірурга на базі обласної консультативної поліклініки;

3.2. Відділення 2-ї хірургії на 30 ліжок;

3.3. Відділення гнійно-септичної реанімації на 6 ліжок.

ЗАДАЧІ ЦЕНТРУ:

1.1.3адачею центру гнійно-септичної хірургії є проведення висококваліфікованої спеціалізованої хірургічної допомоги хворим з гнійно-септичними захворюваннями, які виникли первинно або стали ускладненнями травми чи хірургічних втручань.

1.2 Надання невідкладної медичної допомоги хворим з гнійно-септичною патологією.

1.3. Підвищення кваліфікації лікарів-хірургів районних і міських лікарень;

1.4. Центр є базою для проведення наукових досліджень з актуальних питань хірургії сепсису та впровадження в практику сучасних методів профілактики, діагностики та лікування септичної патології;

1.5. Проведення аналізу стану спеціалізованої медичної допомоги центру та його вплив в плануванні подальшого розвитку і удосконалення служби області.

Обласний центр гнійно-септичної хірургії є структурним підрозділом багатопрофільної лікарні і входить до складу загально хірургічного комплексу, який включає також гастроентерологічну, ендокринну і судинну хірургію, реанімаційні служби.

Центр у своїй діяльності використовує всі лікувально-діагностичні і допоміжні підрозділи лікарні.

Госпіталізуються у відділення хворі з гнійно-септичними процесами, які потребують спеціалізованого лікування, при наявності показань до оперативного втручання або складної для діагностики патології.

Спеціальними методами досліджень, які використовуються в центрі, є:

ультразвукове сканування;

комп’ютерна томографія,

магнітна томографія.

Спеціальні види Rо- досліджень (фістулографія, ірігоскопія, пневмоперітонеум, томографія та ін.); ангіографія; тепловізор; радіоізотопне сканування; ультразвукова доплерографія; гастроскопія; колоноскопія з боковою оптикою й маніпуляторами;

ретроградна панкреатохолангіографія; дослідження топографії кишкової нориці.

Дослідження газового, енергетичного, білкового, кислотно-лужного, електролітного обміну у хворих, які потребують корекції в умовах гнійно-септичної реанімації.

Проведення оцінки імунного статусу хворих для адекватної імунокорекції.

Показання до госпіталізації в обласний центр гнійно-септичної хірургії:

- поширені гнійно-запальні захворювання м'яких тканин (флегмони, некротичні фасціїти, парапроктити, епітеліальні куприкові ходи і т.п.);

-поширені рани, які довго не загоюються й потребують спеціальних методів пластичної, і плазменної, ультразвукової хірургії, вакуум терапії, барокамери.

- гнійно-септичні ускладнення, які виникають після операцій на органах черевної порожнини та заочеревинного простору (абсцеси черевної порожнини, абсцеси печінки, перитоніти, неспроможність анастомозів та ін.);

-деструктивні форми панкреатиту, панкреонекроз при наявності гнійно-некротичного ураження залози й парапанкреатичної клітковини;

-нориці шлунково-кишкового тракту (сформовані й несформовані ,з проявами перитоніту і без нього);

-пухлини товстої або прямої кишки, які підлягають оперативному лікуванню, а також при наявності колостом для оперативного лікування, з виведенням колостоми постійної або тимчасової, закриття стом;

-лігатурні нориці, нестерпність шовного матеріалу, у тому числі при наявності вентральних гриж;

- гнійно-запальні захворювання опорно- рухового апарату (гематогенні й післятравматичні остеомієліти в стадії загострення, наявності параосальних флегмон, нориць і т.п., які підлягають оперативно-реконструктивному лікуванню);

-захворювання судин (варикозна хвороба, ПТФС, захворювання артерій - якщо необхідна санація ран або виразок перед направленням у судинну хірургію)

-діабетичні флегмони й гангрени стоп, синдром стопи діабетика, виразки стоп

-сепсис (генералізовані форми інфекції, при невідомості про джерело інфекції).

Госпіталізації в центр не підлягають:

- хворі, у яких відсутні показання до оперативного або спеціального методу обстеження або лікування;

-хворі в агональному стані, або при загрозі життю пацієнта при транспортуванні.

Порядок направлення.

При плановій госпіталізації хворих направляють лікарі хірургічних спеціальностей районних або міських лікарень з витягом із історії хвороби або амбулаторної карти.

При направленні необхідно вказати ціль консультації.

Кадри відділення:

З 1996 року відділенням гнійно-септичної хірургії завідує КОСУЛЬНИКОВ Сергій Олеговіч - досвідчений хірург, за свою робочу діяльність провів близько10 тисяч операцій.

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію по лікуванню важких гнійних процесів тулуба.

Заслуженний лікар України, неодноразово нагороджувався урядовими нагородами, в тому числі за порятунок поранених солдат і цивільних осіб постраждали у війні на Донбасі.

Автор і співавтор понад 100 друкованих праць, співавтор 6 монографій в різних сферах ускладнень інфекційної хірургії.

Автор 14 ізобретеній.

У відділенні працюють досвідчені лікарі вищої категоріі - КРАВЧЕНКО Костянтин Вікторовіч, ТАРНАПОЛЬСЬКИЙ Сергій Олександрович.

Плановий прийом проводитися щоденно (окрім суботи і неділі) з 9 °° до 15°° у кабінеті хірурга консультативної поліклініки.

Ургентна допомога й невідкладна консультація для пацієнтів районів і міст, а також для хворих, які доставлені каретами ШМП, цілодобово проводяться в приймально-діагностичному відділенні обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечнікова й службою санітарної авіації (тел. 0562- 744-81-02 .).

Узгодження про переведення хворих, консультації та довідки за телефонами:

завідувач відділення центру: +380 (56) 373-09-40

ординаторська, пост - +380 (56) 756-95-33,

електронна пошта - kosulnikov0195@gmail.com

Співробітники центру гарантують дотримання колегіальної етики.

З повагою завідувач відділення, к.м.н, Ззаслужений лікар України Сергій КОСУЛЬНИКОВ


Відділення хірургії № 2 (гнійно-септичне)


 
 
РОЗШИРЕНА ВЕРСІЯ